HROMADNÉ PODUJATIA - INFORMÁCIE

31.12.2022 /sobota/

Pri vstupe na hromadné podujatie je potrebné okrem predloženia platnej vstupenky odovzdať pri vstupe na hromadné podujatie

(email / telefonický kontakt)

V zmysle aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR je organizátor povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt na návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí uvedenej doby je organizátor povinný údaje zničiť.

Dotazník na uvedenie kontaktného údaja nájdete na stránkach ticketingových spoločností (niektoré stačí vyplniť elektronicky, iné fyzicky doniesť), kde ste si vstupenku zakúpili, prípadne na našej stránke  https://domodborov.sk/dokumenty/dotaznik.pdf

 

RECEPCIA D.O. - Vstupenky zakúpené na recepcií Domu odborov – pri zakúpení vstupenky obdržíte rovnaký počet dotazníkov, ktoré je potrebné vypísať a odovzdať pri vstupe na hromadné podujatie. V prípade potreby je možné si dotazník stiahnuť z našej webovej stránky https://domodborov.sk/dokumenty/dotaznik.pdf

 

TICKETPORTAL - Vstupenky zakúpené cez predajnú sieť ticketportal – pri každom podujatí je k dispozícií formulár na stiahnutie, prosíme o vyplnenie ku každej vstupenke samostatne a odovzdanie formulára pri vstupe na podujatie http://www.ticketportal.sk/Content/docs/ObchodnePodmienky/sk/TICKETPORTAL_Formul%C3%A1r_covid2021_1.pdf

 

PREDPREDAJ  - Vstupenky zakúpené cez predajnú sieť predpredaj – v prípade, že ste pri kúpe vstupenky nevyplnili formulár s kontaktnými údajmi, urobte tak prosím dodatočne prostredníctvom Editácie údajov zákazníkov – COVID19

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/data-collection-form/

 

Vstupenky zakúpené cez www.ticket-art.sk    www.ticket-online.sk     www.maxiticket.sk  - nie je potrebné riešiť dotazník

– údaje má organizátor  k dispozícií od zakúpenia vstupenky

 

FORMULÁR MUSÍ BYŤ VYPLNENÝ PRE KAŽDÚ VSTUPENKU SAMOSTATNE.

 

POČAS CELÉHO TRVANIA  HROMADNÉHO PODUJATIA JE NAĎALEJ POTREBNÉ MAŤ PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY.