BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ - !!! PRESUNUTÉ !!! - nový termín 28.11.2022

29.11.2021 /pondelok/

Oznam organizátora:

Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie a nového covid automatu, taktiež nových platných pandemických nariadení sa celé turné Bílé Vánoce Lucie Bílé 2021 PRESÚVA. Koncert v Žiline sa presúva z pôvodného termínu 29.11.2021 na nový termín 28.11.2022!

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti. V prípade, že Vám zmena nevyhovuje, môžete vstupenky vrátiť do 03.12.2021. (Termín vrátenia vstupeniek bude upresnený po opätovnom otvornení pokladne D.O., t.j. po skončení lockdownu - posun termínu vrátenia vstupeniek sa týka výhradne vstupeniek zakúpených v pokladni D.O., online termíny na vrátenie ostávajú!)

Ďakujeme za pochopenie.