Umelecký súbor Lúčnica - SLOVENSKÝ TRIPTYCH - !!! PRESUNUTÉ !!! - nový termín 12.05.2022

14.12.2021 /utorok/

Podujatie je z dôvodu súčasnej pandemickej situácie a aktuálnych opatrení v súvislosti s COVID-19 PRESUNUTÉ z pôvodného termínu 14.12.2021 na nový termín 12.05.2022.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti. 

V prípade nevyhovujúceho termínu podujatia je možné vstupenky zakúpené v pokladni Domu odborov vrátiť do 30.12.2021 priamo v pokladni Domu odborov.

 

Toto podujatie je organizované v režime "KZ" (kompletne zaočkovaní) podľa platného COVID automatu. V tomto režime je podmienkou vstupu na podujatie doklad o plnom zaočkovaní majiteľa vstupenky. V prípade, ak sa nemôžete zaočkovať zo zdravotných dôvodov, pri vstupe sa bude kontrolovať potvrdenie od lekára + potvrdenie o negatívnom teste (AG – 48 hodín, PCR – 72 hodín).

 

Lúčnica

Slovenský triptych

pastieri, roľníci, remeselníci

Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Umeleckého súboru Lúčnica - Slovenský triptych sa inšpiruje ľudovou kultúrou, hudobno - tanečným umením a prácou našich ľudí v troch základných sférach minulosti: tradičným pastierstvom, roľníctvom a remeselníctvom. Kým pastierstvo sa svojráznym spôsobom života viazalo na horské prostredie, roľníctvo sa udomácnilo predovšetkým v dolinách a na úrodných rovinách krajiny. Remeselníctvo sa zasa šírilo z miest a mestečiek na nížinný, ako i na podhorský vidiek celého Slovenska.

Choreografia: Ján Blaho

Hudba: Peter Jantoščiak, Peter Parničan

Scéna: Ján Ťapák Kostýmy: Hana Cigánová, Zuzana Drugová, Oľga Danglová

 

Veľká scéna Domu odborov

Začiatok: 19,00 hod.

Vstupné: 19 €, 21 €

Predpredaj: www.ticketportal.sk, recepcia Domu odborov

Viac info: 0903 153 838

Rezervácie: 0903 153 838