BOBÁŇOVCI - TERCHOVSKÝ ORCHESTER ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV - A VERU VESELOSŤ, KEDY ŤA BUDE DOSŤ..?

25.05.2024 /sobota/

Slávnostný koncert známeho jubilujúceho folklórneho telesa, ktorý sa už viac ako 10 rokov venuje deťom a mládeži a vštepuje im lásku k úžasnému svetu folklóru, predovšetkým toho autentického terchovského. Jeho zakladateľ, známy folklorista z Terchovej Miloš Bobáň, pracuje s deťmi už viac ako 25 rokov a neúnavne vychováva húfy mladých muzikantov, tanečníkov a spevákov, ktorí svoju lásku k muzike a tancu pretavujú do skvelých výkonov na javiskách po celom Slovensku. Bobáňovci - terchovský orchester ľudových nástrojov vás všetkých srdečne pozýva osláviť okrúhliny ako inak, samozrejme muzikou, spevom a tancom. A tentokrát nie len po terchovsky.

Autor programu: Miloš Bobáň, Lucia Bobáňová   
Choreografie: Miloš Bobáň, Tibor Mahút, Alfred Lincke, Lucia Bobáňová   
Hudobné spracovanie: Miloš Bobáň   
Účinkujú: Bobáňovci - terchovský orchester ľudových nástrojov a hostia, DFS Terchovček, FS Terchovec, DFS Pastierik

 

Veľká scéna Domu odborov

Začiatok: 18:00 hod.

Vstupné: 10€

Predaj: www.ticketportal.sk, recepcia D.O.

Viac info: 041/72 320 64