Lúčnica - Reprezentačný program

19.05.2024 /nedeľa/

Výber najúspešnejších programov. Reprezentuje najcharakteristickejšie folklórne oblasti Slovenska a zachytáva rozmanité umelecké prejavy bohatej ľudovej tradície v tanci, v hudbe a kroji, od jemných ženských tancov cez hravé a vtipné, až po temperamentné párové a virtuózne mužské tance.

 

Veľká scéna Domu odborov

Začiatok: 15:00 hod.

Vstupné: 28€ (balkón), 33€ (prízemie)

Predaj: vstupenky.lucnica.sk

Viac info: www.lucnica.sk